Ochranné pracovní pomůcky

pro pískování, metalizaci, aj

... pracujte bezpečně

Rádiový (bezdrátový) intercom

vysílačky pro spojení mezi obsluhou a řídícím pracovníkem tryskání

Bezdrátová soustava spojení mezi pracovníky v tryskací komoře {„pískaři"} a vedoucím technologickým pracovníkem se skládá z:

  1. 1. Radiotelefonu Motorola CP 040 + Nabíječky + pod-helmového ' systému mikrofonů a sluchadel s kontaktním mikrofonem, kompatibilní s radiotelefonem CP 040 + Aparátu {helma} Granit ReS-3G/OH » souprava pro jednoho „pískaře"
  2. 2. Radiotelefonu Motorola CP 040 + Nabíječky + Mikrofonu se sluchátkem k CP 040 » pro vedoucího technologického pracovníka.

Radiotelefony CP 040 jsou sestaveny tak, aby umožňovaly komunikaci mezi „pískařem" („pískaři") a vedoucím pracovníkem. Radiotelefon je obvykle umístěn do — k tomu určené kapsy, zavřené chlopní na suchý zip — pod ochranným pláštěm helmy. Před každým zapnutím vysílání musí uživatel zmáčknout tlačítko, které je, v případě soupravy pro „pískaře", umístěno pod ochranným, trupovým pláštěm helmy. Souprava sluchátko-mikrofon je umístěna ve vnitřní vložce helmy, obepínající hlavu uživatele. Souprava obsahuje kontaktní mikrofon, vyznačující se: Velkou citlivostí a registruje zvuk přímo z hlavy (úst/hlasivek) „pískaře". Mikrofon neregistruje šum přisávaného vstupujícího vzduchu do helmy, ani šum při tryskání, či jiné rušící/parazitní zvuky. Souprava mikrofon-sluchátko je spojena s vypínačem (tlačítkem) radiotelefonu pomocí spojky typu „jack", což umožňuje jeho snadné odpojení. Tento rádio komplet je jako doplněk ideální ne jen pro „pískaře", ale i pro hasiče, záchranné služby aj., prakticky všude tam kde je nutné spojení mezi hlavním/povelovým pracovníkem vydávajícím úkony a jinou osobou pracující v terénu, bez možnosti vzájemného, vizuálního nebo jiného akustického kontaktu, který je ve většině případů nutný k operativnímu řízení jakékoliv této činnosti. Současně je možné spojení většího počtu „piskařů"(multi-chanels)) s vedoucím pracovníkem, přičemž každý „pískař" musí být vybaven zařízením podle bodu „1".

Elemente der Reulung und Funksprechgerates umfassen:

Jednoduché prvky obsahu a ovládání radiotelefonu obsahují:

  • Vyhledávání kanálů (vestavěná funkce skenován) umožňující odposlech uživatelů na různých kanálech a zapojení se do rozhovoru (intercom).
  • Kompresi hlasu X-PandTM zajišťující hlasový přenos dokonce v nejhlučnejšim prostředí.
  • Dva programovatelné knoflíky mohou být nastaveny tak, že zpřístupní okamžitý přístup ke čtyřem nejčastěji používaným funkcím, čím se spojení stává mnohem snadnějším.

 

  • Regulovaná hladina výstupního výkonu, který u těchto rádio-stanic lze nastavit na dvě hodnoty - nízký výkon prodlouží čas práce bez potřeby dobíjení akumulátoru, zatím co vysoký výkon umožňuje spojení na velké vzdáleností nebo v uzavřených prostorech.
  • Navržen v souladu s Americkou vojenskou normou MIL810F a přesahující požadovanou normu IP54 pro používání v nepříznivých podmínkách.
  • Radiotelefon CP040 prošel také Motorolou vypracovaným „Zrychleným testem životnosti, který odpovídá min. pěti rokům intenzivního používání.

Výhradní dodavatel pro a ČR a SR: Reno—Tech.cz, s.r.o.